DSCF7530-1024x680

Arkitektur, stad och samhälle är ständigt aktuella ämnen. Med filmen som utgångspunkt vill ArchFilmSthlm öppna för diskussion och debatt om städer i allmänhet och Stockholm i synnerhet.

Den 1 – 3:e december 2016 kommer ArchFilmSthlm visa filmer under några intensiva dagar i Stockholm – spelfilmer såväl som dokumentärer – och samla arkitekter, planerare, regissörer, konstnärer och debattörer för samtal om staden. ArchFilmSthlm är en plattform för utforskande av samtida kopplingar mellan arkitektur, film och samhälle.

Gratis inträde till hela festivalen!

Kontakt: archfilmsthlm@gmail.com

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Styrelsen för ArchFilmSthlm består av Karin Andersson, Johanna Bratel, Hanieh Heidarabadi och Victoria Percovich Gutierrez.

ArchFilmSthlm har som syfte att presentera filmer som på olika vis berör arkitektur vid filmfestivaler och enstaka visningar och i samband med dessa skapa en mötesplats för medborgare, arkitekter, stadsplanerare, politiker och andra intresserade målgrupper. Målet är att visa ett brett utbud av filmer som sprider kunskap om arkitektur och främjar intresset för arkitektur. I samband med dessa filmvisningar kan även olika aktiviteter i form av seminarium, debatter, workshops och föreläsningar anordnas, med målet att skapa ett ramverk för diskussioner om arkitektur, samhällsutveckling och en hållbar framtid.

Organisationsnummer: 802497-0801

 

Med stöd från Stockholm stad. 

 

090510_SA_Logo_Grey  Carlsberg-logo-vectordisorder logotype